Podmínky užívání portálu

 1. Základní ustanovení
  1. Registrací uživatel bezezbytku souhlasí s těmito podmínkami užívání portálu.
  2. Registrace uživatele pro běžný nákup fotografie je nepovinná.
  3. Uživatel, který chce prodávat své fotografie, je povinnen se do portálu řádně registrovat jako fotograf.
 2. Registrace jako běžný uživatel
  1. Běžný uživatel je uživatel portálu, který je řádně registrován do systému.
  2. Řádně provedená registrace je taková, při které uživatel zadá svůj existující email, zvolí si heslo pro přístup k účtu a do 24 hodin potvrdí registraci kliknutím na odkaz v emailové zprávě, která mu bude doručena.
  3. Běžný uživatel se může kdykoliv stát fotografem, když ve svém profilu označí volbu "Fotograf".
 3. Registrace jako fotograf
  1. Fotograf je uživatel portálu, který se stejně jako běžný uživatel řádně registroval a navíc zvolil možnost "Registrovat se jako fotograf".
  2. Řádně provedená registrace je taková, při které uživatel zadá svůj existující email, zvolí si heslo pro přístup k účtu, svoje pravé jméno a příjmení a do 24 hodin potvrdí registraci kliknutím na odkaz v emailové zprávě, která mu bude doručena.
  3. Fotograf se může kdykoliv stát běžným uživatelem, když ve svém profilu zruší volbu "Fotograf". Pokud se fotograf stane běžným uživatelem, budou všechny jeho fotografie, které do systému nahrál, odstraněny a nebudou dále nabízeny k prodeji (tato akce nemá vliv na již dokončené nebo rozpracované zakázky).
 4. Zákaznický účet
  1. Na základě registrace provedené v internetovém obchodě může uživatel přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může provádět objednávání zboží, prohlížet již realizované objednávky či nahrávat fotografie k prodeji.
  2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.
  3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Správce systému nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
  4. Uživatel není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
  5. Správce může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když uživatel svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti či pravidla tohoto portálu.
  6. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 5. Veřejný profil fotografa
  1. Uživatel registrovaný jako fotograf získává veřejný profil dostupný ostatním návštěvníkům.
  2. Na tomto profilu jsou zobrazeny všechny schválené fotografie, které fotograf prodává, jeho profilová fotografie a krátný popis, který o sobě fotograf napsal.
  3. Profil fotografa nesmí odporovat zásadám slušného chování, dobrým mravům a zákonům České Republiky.
  4. Profil fotografa nesmí vzniknout pouze za účelem reklamy fotografa, prodeji jeho vlastních služeb a služeb třetích stran. Nesmí například obsahovat odkazy vedoucí na jiné stránky s podobnou tématikou.
  5. Profil fotografa může obsahovat odkaz na jeho portfolio pouze pokud je fotograf dostatečně aktivní v rámci internetového portálu. Tj. pravidelně nahrává fotografie a má schválené fotografie k prodeji.
  6. Posouzení zda profil slouží či neslouží pouze jako reklama služeb fotografa je na zvážení správce. Profil, který bude toto pravidlo dlouhodobě porušovat může být bez náhrady zrušen.
 6. Zrušení registrace
  1. Registrovaný uživatel má možnost kdykoliv zrušit svojí registaci v portálu ve svém profilu.
  2. Pro úspěšné odstranění registrace je nutné potvrdit odkaz v emailové zprávě, která bude doručena na emailovou adresu, se kterou se uživatel do portálu registroval.
  3. Po úspěšném odstranění registrace dojde k anonymizaci dat, která nejsou ze zákona potřeba, tak aby účet již nemohl být spojen s žádnou osobou. Zejména dojde k odstranění:
   • Jména a příjmení uživatele z jeho profilu, pokud tyto údaje uživatel vyplnil
   • Fakturační a dodací adresy uživatele z jeho profilu, pokud tyto údaje uživatel vyplnil
   • Informace o firmě z profilu uživatele, pokud tyto údaje uživatel vyplnil
   • Emailové adresy a hesla
   • Pokud je uživatel fotografem, tak i
    • odstranění jeho profilové fotografie,
    • popisu,
    • všech jeho nahraných fotografií v plné velikosti (tato akce nemá vliv na již dokončené nebo rozpracované zakázky a náhledové fotografie pro účely kontroly již dokončených objednávek),
    • nevyplacené provize, pokud nějaké existují.
  4. Zrušením registrace nedojde k odstranění již provedených objednávek a vystavených faktur, pokud stále trvá zákonný důvod nebo jiný smluvní důvod pro jejich uchování (například vyřízení reklamace).
 7. Nahrání fotografií a jejich prodej
  1. Uživatel, který je registrován jako fotograf, má možnost do systému nahrát své fotografie a nabídnout je tak k prodeji.
  2. Fotografie lze do systému nahrát pouze pomocí k tomu určeného formuláře.
  3. Fotografie, které fotograf do systému nahrává, musí být jeho vlastnictvím, popřípadě musí mít od vlastníka fotografie povolení k jejich dalšímu prodeji. Stejně tak musí mít souhlas od osob, na fotografii zachycených a souhlas od osob, kterých se fotografie jinak dotýká. Toto musí, na požádání od správce systému, kdykoliv dokázat (zaslání RAW fotografie, zaslání kopie smlouvy/souhlasu s dalším prodejem a podobně).
  4. Fotografie před prodejem musí projít schválením od správce systému.
  5. Fotografie musí být kvalitní, vhodné k tisku, mít velikost nejmenší strany alespoň 1600 px a nesmí odporovat zásadám slušného chování, dobrým mravům a zákonům České Republiky.
 8. Schválení fotografií k prodeji
  1. Správce systému postupně schvaluje k prodeji jednotlivé nahrané fotografie. Schvalovací proces trvá běžně 7 pracovních dní, ale může se prodloužit v případě více nahraných fotografií.
  2. Správce může bez náhrady zamítnout k prodeji fotografie, které nesplňují očekávanou kvalitu, jsou nevhodné obsahem či fotograf neprokáže vlastnictí práv k nahrané fotografii.
  3. Již jednou schválená fotografie může být zamítnuta v případě, že se zjistí okolnosti, které nebyly v době schválení známé a tyto okolnosti brání dalšímu prodeji.
 9. Poskytnutí licence fotografem
  1. Fotograf, který nahrál do systému fotografii, poskytuje správci systému nevýhradní licenci k její další publikaci a prodeji v rámci portálu.
  2. Licence se týká použití fotografie k tisku na základě objednávky zákazníka portálu a prodej tohoto výtisku, úpravu nahrané fotografie (umístění loga, ořez a podobně), její záloze a použití fotografie pro propagaci prodeje a portálu v reklamě.
  3. Fotograf souhlasí s tím, že poskytnutí licence je bezplatné a časově neomezené. Odměna fotografa je pouze v rámci výplaty provize za úspěšně realizovanou objednávku jeho fotografie provedenou v portálu.
  4. Fotograf může kdykoliv tuto licenci odvolat smazáním fotografie nebo zrušením účtu. Tato akce nemá vliv na již dokončené nebo právě probíhající objednávky, pokud obsahují takto, smazáním, dotčenou fotografii.
 10. Povinnosti a práva správce systému
  1. Správce systému má povinnost zajistit, aby nahrané fotografie nebylo možné odcizit v plné kvalitě. Popřípadě přijmout taková opatření, aby tato situace neumožnila jejich další bezproblémové použití.
  2. Správce systému má právo využít nahranou fotografii, na základě udělené licence, k prodeji v rámci portálu, její publikaci tištěnou formou, její základní modifikaci, záloze a k reklamě pro propagaci portálu, fotografie a jejímu prodeji.
  3. Správce systému má povinnost realizovat prodej fotografie pouze za pomoci tohoto portálu. Nemůže například umístit fotografii do fotobank nebo na jiné internetové stránky za účelem jejího prodeje.
  4. Správce systému má právo zablokovat uživatele, zejména takového, který stále nahrává fotografie, které dlouhodobě odporují zásadám slušného chování, zákonům České Republici nebo podmínkám portálu.
  5. V případě, že vyjde najevo, že fotograf nahrál do systému fotografi, ke které neměl vlastnická práva nebo souhlas vlastníka s dalším prodejem, je správce systému oprávněn případnou obdrženou provizi fotografa pozdržet a nevyplatit.
  6. Správce systému je povinnen informovat orgány činné v trestním řízení pokud bude mít podezření na porušování práv a zákonů České Republiky, stejně tak má povinnost poskytnout veškeré údaje o uživateli, pokud ho tyto orgány o tyto informace požádají.
 11. Závěrečná ustanovení
  1. Správce systému neodpovídá za škody, které by mohly vzniknout vlastníkům fotografií.
  2. Správce systému nenese vlastnická práva k fotografiím nahráným do systému, tato práva jsou nepřenosná.
  3. Výplaty provizí, provizní systém a všeobecné obchodní podmínky jsou upraveny v samostatných podmínkách.
  4. Tyto podmínky mohou být kdykoliv změněny, rozšířeny či jinak upraveny.
  5. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 12. 2018.
Tato internetová stránka využívá pro poskytování služeb a základní měření návštěvnosti soubory cookies (více zde). Používáním stránek s tímto souhlasíte.
Mgr. Pavel Beran IČ: 06596363 info@pictarium.cz +420 608 462 725 > Kontakt <
> Časté dotazy (FAQ) <   > photoberry.cz < > nahledyonline.cz < > Můj příběh <
> Podmínky užívání portálu < > Podmínky výplaty provizí < > Obchodní podmínky < > Zpracování osobních údajů < > Cookies na stránce < > Provizní systém < > Varianty fotografií <
Fotografie: *
Před nahráním si prosím zkontrolujte, zda je fotografie ostrá, má kresbu v detailech a je opravdu zajívamá. Pověsili byste si Vy sami tuto fotografii na zeď ve formátu 90x60 cm a zaplatili za ní?
Maximální velikost souboru je 24 MB.
Velikost nejmenší strany fotografie musí být alespoň 1600 px.