Podmínky výplaty provizí

 1. Základní ustanovení
  1. Výplata provizí z provizního účtu uživatele, který je registrován jako fotograf (dále jako fototograf) se řídí těmito pravidly.
  2. Výplata je možná jen tehdy, pokud je uživatel fotografem, nebo jim v minulosti byl.
  3. Výplata provize je možná pouze proti žádosti podané v systému a to při splnění všech náležitostí. Výplata provize je možná pouze bezhotovostně na účet v České Republice vedený v CZK. Výplata jiným způsobem nebo na základě žádosti podané jinak než v systému není možná.
  4. Aktuální stav svého provizního účtu vidí fotograf na svém profilu po přihlášení, v sekci "Provize z prodeje" v takzvané provizní peněžence.
 2. Podmínky výplaty provize
  1. Fotograf musí o výplatu provize požádat v systému (vizte dále). Fotograf musí být v systému řádně registrován, musí mít potvrzený účet a nesmí být zablokovaný.
  2. Minimální hodnota provize pro výplatu musí být alespoň 200,00 Kč
  3. Maximální hodnota výplaty provize je omezena množstvím prostředků na osobním provizním účtu fotografa.
  4. Pokud byl uživatel registrován v minulosti jako fotograf, registraci jako fotograf zrušil a stále má provizním účtu dostatečnou hotovost, může o její vyplacení požádat.
  5. Pokud uživatel již není v systému registrován jako fotograf, a stav jeho provizního účtu je menší než limit pro výplatu provize, má právo požádat o mimořádnou výplatu dostupné provize. Za tento úkon mu bude z provizního účtu odečteno 10 % z požadované částky jako manipulační poplatek. O tento poplatek bude ponížena vyžadovaná částka uvedená na faktuře k žádosti.
  6. Výplata je možná až na základě úspěšného podání žádosti. Úspěšně podaná žádost je ta, která obsahuje všechny povinné údaje, obsahuje správné a pravdivé údaje a má přiloženu fakturu, která odpovídá žádosti.
 3. Žádost o výplatu provize
  1. Žádost o výplatu provize musí být podána pomocí k tomu určeného formuláře v systému (Uživatelský profil -> Provize z prodeje -> Vyplatit provizi).
  2. Fotograf musí k žádosti přiložit fakturu na přesnou částku (včetně případných haléřů). Pokud jste plátci DPH je požádaná vyplacená částka včetně DPH. Jako odběratele uvede fakturační údaje provozovatele portálu (vizte Kontakt). Faktura musí obsahovat identifikaci fotografa a mít všechny náležitosti, které má mít. Z faktury musí být patrné na co je vystavena - ideální text je "Výplata provize z prodeje fotografií".
  3. Pokud fotograf není podnikatel (tj. nemá IČO), i tak vystaví fakturu na požadavané údaje a částku. Faktura nebude obsahovat IČO fotografa a bude bez DPH.
 4. Danění provize
  1. Provozovatel systému nedaní provize vyplacené fotografům. Danění provize je plně v kompetenci fotografů.
 5. Termíny vyplacení provize
  1. Provize je vyplacena na účet žadatele, fotografa, nejpozději do 7 pracovních dní od úspěšného podání žádosti.
  2. Pokud je během procesu vyplácení vyžadována součinnost fotografa, prodlužuje se o tuto dobu i termín vyplacení provize.
 6. Práva a povinnosti fotografa
  1. Fotograf má povinnost uvést na faktuře správné údaje o své osobě.
  2. Fotograf má právo zrušit žádost o vyplacení provize, pokud již neprobíhá proces jejího vyplácení.
  3. Fotograf má povinnost spolupracovat s provozovatelem při výplatě provize. Nespolupráce může vést k zrušení žádosti o vyplacení provize.
 7. Práva a povinnosti provozovatele
  1. Provozovatel má povinnost, na základě úspěšné žádosti o vyplacení provize, provizi v dané výši vyplatit.
  2. Provozovatel má právo si během procesu zpracování žádosti o výplatu provize vyžádat od fotografa doplňující informace, tak aby bylo zřejmé, že žadatel je opravdu ten za koho se vydává.
  3. Provozovatel má právo zamítnout neúplnou žádost nebo žádost, která neobsahuje pravdivé údaje.
  4. Provozovatel má právo zamítnout vyplacení provize, pokud fotograf žádá o výplatu provize příliš často na částku vždy menší než je částka v provizní peněžence fotografa.
  5. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé nesprávným vyplacením provize (například při špatně uvedeném čísle účtu nebo při odcizení účtu jinou osobou).
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto podmínky mohou být kdykoliv změněny, rozšířeny či jinak upraveny.
  2. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 12. 2018.
Tato internetová stránka využívá pro poskytování služeb a základní měření návštěvnosti soubory cookies (více zde). Používáním stránek s tímto souhlasíte.
Mgr. Pavel Beran IČ: 06596363 info@pictarium.cz +420 608 462 725 > Kontakt <
> Časté dotazy (FAQ) <   > photoberry.cz < > nahledyonline.cz < > Můj příběh <
> Podmínky užívání portálu < > Podmínky výplaty provizí < > Obchodní podmínky < > Zpracování osobních údajů < > Cookies na stránce < > Provizní systém < > Varianty fotografií <
Fotografie: *
Před nahráním si prosím zkontrolujte, zda je fotografie ostrá, má kresbu v detailech a je opravdu zajívamá. Pověsili byste si Vy sami tuto fotografii na zeď ve formátu 90x60 cm a zaplatili za ní?
Maximální velikost souboru je 24 MB.
Velikost nejmenší strany fotografie musí být alespoň 1600 px.