Zpracování osobních údajů

 1. Základní ustanovení
  1. Správcem osobních údajů podle č. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) je Pavel Beran, Vlčnovská 4184/12, Brno, PSČ 628 00, IČ: 06596363 (dále jen jako „správce“).
  2. Osobními údaji klienta se rozumí jméno, příjmení, emailová adresa, telefoní číslo a adresa nebo adresy, číslo účtu. Kde platí, že ne všechny údaje musí být zpracovány a poskytnuty.
  3. Klientem je myšlena osoba, která si u správce objednává službu či mu sama osobní údaje poskytne.
 2. Zdroje zpracovávaných osobních údajů
  1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu klient poskytl nebo které získal na základě plnění objednávky pro klienta.
  2. Osobní údaje mohou být poskytnuty pomocí formulářů v internetovém portálu nebo během emailové či telefonické a jiné dálkové komunikace mezi správcem a klientem.
 3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
  1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
   • Plnění smlouvy a objednávky mezi klientem a správcem.
   • Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu, v případě, že došlo k poskytnutí služby (tj. dokončení objednávky) nebo dokončení registrace klienta na internetovém portálu.
  2. Účelem zpracování osobních údajů je
   • Poskytnutí služeb internetového portálu správcem klientovi.
   • V případě, že je uživatel úspěšně registrován do portálu jako "fotograf", tak poskytnutí jména a příjmení fotografa v rámci katalogu fotografů a jeho veřejného profilu ostatním návštěvníkům portálu.
   • Vyřízení objednávky klienta a výkon práv a povinností vyplývajících ze vzájemného smluvního vztahu. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (například adresa v případě odeslání objednaného zboží).
   • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 4. Doba uchovávání údajů
  1. Správce uchovává osobní údaje po dobu pěti let, nebo po dobu než je ze strany klienta souhlas se zpracováním údajů odvolán, nejméně však po dobu nutnou k výkonu povinností a práv vyplývajících ze smluvního vztahu mezi klientem a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.
  2. Po uplynutí této doby správce osobní údaje vymaže, nebo si vyžádá obnovení souhlasu.
  3. Pokud byly osobní údaje předány pomocí emailové komunikace, smaže je správce do 6 měsíců od doby, kdy bylo zřejmé, že důvod, kvůli kterému byly osobní údaje sděleny již pominul.
 5. Příjemci osobních údajů
  1. Osobní údaje, které byly předány pomocí formulářů na stránce portálu jsou uloženy na discích provozovatele internetového řešení www.wedos.cz.
  2. Osobní údaje, pokud byly předány pomocí standardní emailové komunikace na email správce jsou uloženy na discích provozovatele internetového řešení www.wedos.cz.
  3. Pokud je součástí plnění smlouvy i dodání zboží na adresu zadanou klientem, jsou údaje nutné pro plnění smlouvy předány přepravní společnosti v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo.
  4. Osobní údaje nejsou předávány za účelem marketingu žádné třetí straně.
 6. Práva klienta
  1. Za podmínek stanovených v GDPR má klient právo
   • na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
   • na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popř. omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
   • na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
   • vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
   • na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
   • odvolat souhlas se zpracováním písemně na adresu nebo elektronicky na email
 7. Podmínky zabezpečení osobních údajů
  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů zcela v souladu s GDPR.
  2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Zasláním objednávky nebo provedením objednávky, stejně tak zasláním emailu na emailovou adresu správce, klient potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá a chápe, že bez souhlasu s těmito podmínkami nelze split zákonou povinnost pro dokončení nebo jen započení objednávky služby.
  2. Tyto podmínky mohou být kdykoliv změněny, rozšířeny či jinak upraveny.
  3. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 12. 2018.
Tato internetová stránka využívá pro poskytování služeb a základní měření návštěvnosti soubory cookies (více zde). Používáním stránek s tímto souhlasíte.
Mgr. Pavel Beran IČ: 06596363 info@pictarium.cz +420 608 462 725 > Kontakt <
> Časté dotazy (FAQ) <   > photoberry.cz < > nahledyonline.cz < > Můj příběh <
> Podmínky užívání portálu < > Podmínky výplaty provizí < > Obchodní podmínky < > Zpracování osobních údajů < > Cookies na stránce < > Provizní systém < > Varianty fotografií <
Fotografie: *
Před nahráním si prosím zkontrolujte, zda je fotografie ostrá, má kresbu v detailech a je opravdu zajívamá. Pověsili byste si Vy sami tuto fotografii na zeď ve formátu 90x60 cm a zaplatili za ní?
Maximální velikost souboru je 24 MB.
Velikost nejmenší strany fotografie musí být alespoň 1600 px.